top of page

לרחף מעל הבור

אדמות כפר סבא נרכשו כבר ב 1892 ולאחר מספר ניסיונות התיישבות הוקמה בסוף 1903. בשנת 1906 נחפרה ע"י 12 המייסדים באר בעומק 18 מטר. זהו מקור המים הראשון במושבה להשקיית מטעי השקדים שהיו מקור הפרנסה באותה עת, לפני הבאת ההדרים.

 

שאיבת המים בוצעה באופן ידני עד סוף שנות ה- 20 אז שוכללה השיטה באמצעות מנוע דיזל ונוסף לבאר מבנה קבע. מבנה זה הוא מבנה הבאר ההיסטורית, וממוקם במתחם המושבה הוותיקה בסמוך למבנה הח'אן ובית הכנסת הגדול. מבנה בית הבאר בגודל 50 מ"ר בנוי קירות אבן מקומית ובסגנון המאפיין את התקופה.

סקיילייט לדריכה בית הבאר

חלל בית הבאר (כפר סבא)

ב 2014 הוחל בשיקום מתחם כפר סבא ההיסטורית וכלל שימור ושחזור קירות המבנים המקוריים,

שיקום וחיזוק נדבכי האבן המקורית, שחזור פתחים מקוריים, פירוק מחיצות לא מקוריות.

כמו כן נחשף המפלס המקורי של הרצפה וכן נפתחה הבאר למלוא קוטרה המקורי, אשר זהה לרוחב המבנה כולו (כ-4.8 מ'). פי הבאר קורתה בסקיילייט מדרך מזכוכית שקופה המאפשר הליכה מעל הפיר והתרשמות מעומקו באמצעות תאורה מתאימה.

סקיילייט דריכה

עומק של 18 מטר ומעל מדרך זכוכית הסקיילייט

סקיילייט לדריכה בית הבאר

ללכת על רצפת הזכוכית ולהביט בעומק הבאר

אדריכל: אמנון בראור – טל גזית אדריכלים  

מפרט: 15 מ"ר, מדרך, עגול

זיגוג: משולשת, מחוסמת, שקופה

מיקום: כפר סבא, מבנה לשימור

שנת הקמה: 2015

bottom of page