סקיילייט מדרך

סקיילייט יחודי המורכב במישור הרצפה ללא הפרעה להליכה או לזרימת מים.
המבנה הייחודי של הסקיילייט מתאפיין באיטום ומירזוב בין הזיגוגים ובינהם לבין הריצוף, וכן קונסטרוקציה וזיגוג המתאימים לעומסי הליכה.