top of page

סקיילייט נוסע

סקיילייט נוסע בפתיחה חשמלית
סקיילייט נפתח בהסעה ניתן לפתיחה וסגירה חשמלית או ידנית. ההנעה הנה בהחלקה או בגלילה מותנה בדגם הסקיילייט ובצרכי הלקוח. שיטת הפתיחה באמצעות גלילה מאפשר פתיחה חלקית או מלאה בעלת חשיפה מלאה לשמיים, ללא השארת פרופילים בחלל.
 
הסקיילייט יכול להיות יחידה אחת או מורכב ממספר חלקים הנעים אחד לתוך השני.
צורת הסקיילייט אינה מוגבלת ומאפשר ביצוע קמרונות, שיפועים ופירמידות.
 
המערכות שקטות, איכותיות מבטיחות איטום, וניתנות לשליטה במגוון מערכות בקרה לסגירה ואו פתיחת הסקיילייט על פי תנאי סביבה: גשם, רוח, אור וחושך או ע"י שליטה באמצעות מפסק חשמלי או שלט רחוק.
סקיילייט נפתח בהסעה יציאה לגג 
סקיילייט דו שיפועי נפתח בהסעה
סקיילייט דו שיפועי נפתח בהסעה-קירוי בריכה 
סקיילייט נוסע על גג רעפים 
bottom of page