top of page

דן חסכן

לרבים זכורה דמות הגמד החביבה של בנק הפועלים שחינכה אותנו לחסוך. חיסכון מתבטא בדרכים רבות, לא רק לאסוף שקל לשקל. כיום בבניה מתקדמת נתקין כיפת תאורה בתקרת המבנה על מנת להחדיר אור טבעי וחינמי שיחליף שימוש בתאורה מלאכותית. באופן זה החיסכון כפול: בעלות חשבון החשמל משך שנים רבות ופליטת מזהמים לסביבה.

 

לאחרונה סיפקה חברת סקיילייט עשרות כיפות לשכונת השחר בדימונה, בדומה לפרויקטים רבים נוספים, לניצול של האור הטבעי שמצוי בשפע בארץ. חברת סקיילייט מאפשרת את החיסכון באמצעות: מוצרי Essertec מתוצרת גרמניה: ו- Velux תוצרת דנמרק. כיפות תאורה, שחרור עשן, סקיילייט קטן, פתחי איוורור, חלון גג שטוח.

 

למוצר זה יתרונות רבים:

  • מוצר זמין, אספקרה מיידית

  • מחיר נוח

  • יציאה נוחה לגג

  • איוורור

  • התקנה פשוטה

  • חיסכון בעלות חשמל והחדרת אור טבעי ונעים

  • שחרור עשן

18.jpg

יכולות להיות גם צמודות לקירוי פתחים גדולים יותר.

הורדה.jpg

מערכות לשחרור עשן

2244.jpg

כיפת תאורה לגג בטון שטוח - הכנסת אור טבעית לחלל החדר

zoom_Velux_Flat_Roof_Exit_Soloutions.jpg

מאפשרת גם יציאה לגג עם פתיחה של 90 מעלות

bottom of page