top of page

מעבר מוגן

קו החוף של נתניה מספק את ההשראה לפרויקט שני מגדלי היוקרה הצמודים.

החיבור בניהם נוצר באמצעות מסדרון דמוי בית שמש, קירוי שכולו אור שמש טבעי המגן על העוברים בפני פגעי מזג האויר ומאפשר מעבר בטוח.

2.jpg

מבט חזיתי של  הקירוי הסקיילייט בין הבניינים

2.jpg
5.jpg

מבט על,הזכוכית הרלפקטיבית שמסננת קרינת שמש 

אדריכל: קו מתאר בעמ

מפרט: 65 מ"ר גג + 66 מ"ר חזית, דו שיפועי

מסדרון מקשר

זיגוג: גג – 6+5 סנרג'י אפור מחוסמת ציפוי LowE     

חזית: 6+5 מ"מ סנרג'י קליר מחוסמת ציפוי LowE 

מיקום: לגעת בים, נתניה   

שנת הקמה: 2017

bottom of page