top of page
WhatsApp Image 2018-10-09 at 18.15.47.jp
כללי

מפרט זה נותן מידע כללי לגבי מערכת הסקיילייט. מידע מפורט וספציפי יותר נתון בקטלוג החברה, בגוף ההצעה ובשרטוטים הרלבנטיים אשר יוגשו לאישור לאחר קבלת ההזמנה.

אפיון סקיילייט נוסע 

 

הקונסטרוקציה

הקונסטרוקציה עשויה מפרופילי אלומיניום קונסטרוקטיביים עם איטום ומירזוב עצמיים של חב' "סקיילייט", המתוכננים במיוחד לקירוי עם חומרי זיגוג.

 

*מערכות קירוי עם זכוכית בשיטת זיגוג  FLUSH GLAZING. 

פרופילי האלומיניום יהיו מסוג סגסוגת TF 6063 , המתאימה לייצור קונסטרוקציות אלומיניום.

כל חלקי האלומיניום החשופים למראה יהיו בגימור צביעה בתנור.

המערכת תכלול אטמיEPDM    המשולבים כחלק אינטגרלי בפרופילי האלומיניום ומורכבים על מגרעות מיוחדות המונעים החלקה ויציאה של האטמים במשך הזמן (אסור להדק את האטמים לפרופילים באמצעות דבק).

בשום נקודה חומר הזיגוג לא יבוא במגע ישיר עם האלומיניום.

 

*הפרופילים יכללו תעלות ניקוז פנימי, המונעים חדירת מים לחלל המבנה.

*הפרופילים יכללו תעלות ניקוז לנוזלים הנוצרים כתוצאה מהתעבות.

חומר הזיגוג יהודק אך ורק באמצעות פרופילי האלומיניום (אסור להדק את חומר הזיגוג באמצעות מסמרות, פינים, ברגים וכו').

 

המערכת מתוכננת ובנויה בצורה כזו שמאפשרת מצד אחד אטימות מוחלטת

ומצד שני מאפשרת תנועה של חומר הזיגוג ע"מ למנוע דפורמציות ועיוותים.

המערכת מאפשרת התפשטות והתכווצות כתוצאה משינויי טמפרטורה מבלי לגרום עיוותים או שבירה של חומר הזיגוג, ומבלי לגרום נזק למערכת ולמרכיביה.

המערכת מתוכננת לעמוד בכוחות הרוח הקיימים באזור.

אלטרנטיבות זיגוג

זכוכית

זכוכית בטחון מרובדת (6+5) מ"מ רפלקטיבית או  LOWE.

זכוכית בטחון מרובדת ובידודית (5+5) + 12 מ"מ אויר+6 מ"מ מחוסמת רפלקטיבית או LOWE.

מערכת הסעה

סוג הפתיחה

 • 100% פתיחה, יחידת פתיחה אחת 

 • 50% פתיחה, יחידת פתיחה אחת על יחידה קבועה

 • 50% פתיחה, פתיחה מהמרכז לשני הצדדים, שתי יחידות נעות ושתיים קבועות

 • 66% פתיחה, שתי יחידות נעות על אחת קבועה

 • 100% פתיחה, שתי יחידות נעות

סוג הנעה

 • ידני

 • חשמלי

אמצעי שליטה 

 • לחצנים

 • שלט

 • רגש רוח/גשם

 • מערכת גיבוי

מערכת הסעה

מסילות ומערכת גלילה מאלומיניום עם מערכת מיסבים איכותית ופרטי איטום למניעת חדירת גשם ורוח. תכנון וביצוע של חברת סקיילייט.

צביעה

צבע RAL לבחירת האדריכל

bottom of page