חצר אנגלית

סקיילייט שמותקן במפלס ריצוף החוץ ומשמש לתאורה ואוורור המרתף