top of page

אפיון כללי של מערכת סקיילייט 

 

שכ מחתרות רמהש.JPG
תקן

עמידה בתקנים הבינלאומיים המחמירים האירופאי והאמריקאי CSA A440.4:19 המתייחס לעומסים, פגעי מזג אויר ואטימות

כללי

מפרט זה מספק מידע כללי לגבי מערכת הסקיילייט. מידע מפורט וספציפי יותר נתון בקטלוג החברה, בגוף ההצעה ובשרטוטים הרלבנטיים אשר יוגשו לאישור לאחר קבלת ההזמנה.

הקונסטרוקציה

הקונסטרוקציה עשויה מפרופילי אלומיניום קונסטרוקטיביים עם איטום ומירזוב עצמיים של חב' "סקיילייט", המתוכננים במיוחד לקירוי עם חומרי זיגוג.

מערכות קירוי עם זכוכית בשיטת זיגוג FLUSH GLAZING.

פרופילי האלומיניום יהיו מסוג סגסוגת TF 6063 המתאימה לייצור קונסטרוקציות אלומיניום.

כל חלקי האלומיניום החשופים למראה יהיו בגימור צביעה אלקטרוסטטית בתנור.

המערכת תכלול אטמי EPDM המשולבים כחלק אינטגרלי בפרופילי האלומיניום ומורכבים על מגרעות מיוחדות המונעים החלקה ויציאה של האטמים במשך הזמן (אין להדק אטמים לפרופילים באמצעות דבק!)

בשום נקודה חומר הזיגוג לא יבוא במגע ישיר עם האלומיניום.

*הפרופילים יכללו תעלות ניקוז פנימי, המונעים חדירת מים לחלל המבנה.

*הפרופילים יכללו תעלות ניקוז לנוזלים הנוצרים כתוצאה מהתעבות.

חומר הזיגוג יהודק אך ורק באמצעות פרופילי האלומיניום (אין להדק את חומר הזיגוג באמצעות מסמרות, פינים, ברגים וכו').

המערכת מתוכננת ובנויה בצורה כזו שמאפשרת מצד אחד אטימות מוחלטת ומצד שני מאפשרת תנועה של חומר הזיגוג ע"מ למנוע דפורמציות ועיוותים.

המערכת מאפשרת התפשטות והתכווצות כתוצאה משינויי טמפרטורה מבלי לגרום עיוותים או שבירה של חומר הזיגוג.

ומבלי לגרום נזק למערכת ולמרכיביה.

המערכת מתוכננת לעמוד בכוחות הרוח הקיימים באזור.

חלופות זיגוג

זכוכית

זכוכית בטחון מרובדת 5+5 מ"מ אנטי סאן.

זכוכית בטחון מרובדת 6+4 מ"מ רפלקטיבית או LowE.

זכוכית בטחון מרובדת ובידודית 5+5 מ"מ +12 מ"מ אויר + 6 מ"מ מחוסמת רפלקטיבית או LowE

*בהתאם לדרישות לקוח

פוליקרבונט – מלא, 5 מ"מ Solar Control או Solar Olympic (רפלקטיבי) תוצרת פלרם.

חלונות אוורור

זהה לחלונות שחרור עשן למעט מנוע

מערכת נוסעת

סוג הפתיחה

100%, יחידת פתיחה אחת.

50%, יחידת פתיחה אחת על פני יחידה קבועה.

50%, פתיחה מהמרכז לשני הצדדים. שתי יחידות נעות ושתיים קבועות.

66%, שתי יחידות נעות על פני אחת קבועה.

100%, שתי יחידות נעות.

חלונות שחרור עשן

חלון אנכי בגמלון או הגבהה אנכית, קיפ, פתיחה ציר עליון או ציר תחתון כולל מנוע 24V לשחרור עשן.

חלון משופע בגוף הסקיילייט, מוגבה ממישור הסקיילייט כולל מנוע 24V לשחרור עשן.

מערכת הסעה

מסילות ומערכת גלילה מאלומיניום עם מערכת מסבים איכותית ופרטי איטום למניעת חדירת גשם ורוח של חברת סקיילייט

אמצעי שליטה

1. לחצנים

2. שלט

3. רגש רוח/גשם

4. מערכת גיבוי

סוג הנעה

1. ידני

2. חשמלי

bottom of page